Social Media Protocol

Voor het gebruik van social media voorafgaand, ten tijde van, en na het verrichten van werkzaamheden voor Crew Department, gelden de volgende richtlijnen.

  1. Post geen vertrouwelijke info: informatie die rechtstreeks te maken heeft met Crew Department, de organisatie van een evenement, de artiesten, leveranciers of medewerkers van het evenement mag niet worden gepost;
  2. Post alleen op persoonlijke titel: post op persoonlijke titel en nooit uit naam van Crew Department of een de opdrachtgevers;
  3. Verantwoordelijkheid: post geen zaken die kwetsend of schadelijk kunnen zijn voor Crew Department, de organisatie van een evenement, de artiesten, leveranciers of medewerkers van een van de opdrachtgevers. Indien jij of een derde partij vragen en/of klachten hebt, maak dat dan direct kenbaar bij jouw contactpersoon bij Crew Department;
  4. Post geen info met betrekking tot backstage: Maak geen selfies met artiesten of ander (beeld)materiaal over de gang van zaken achter de schermen. Besef dat het backstage gebied het tijdelijke thuis van de artiesten (en de medewerkers) is tijdens een evenement en dat het publiek niets te maken heeft met wat er achter de schermen van het evenement gebeurt.