Privacy Statement UNA

PRIVACY STATEMENT- in het kader van accreditatie

Crew Department en zijn opdrachtgevers respecteren ieders privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie aan Crew Department / UNA wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die hieraan aan de huidige en aankomende privacywetgeving worden gesteld.

In verband met de veiligheid van de bezoekers en medewerkers dient iedereen die toegang wenst te krijgen tot het evenementen-, festivalterrein of zaal zich te legitimeren door middel van een identiteitsbewijs. Om te kunnen controleren dat deze persoon ook daadwerkelijk de persoon is die door een leverancier of derde partij aan ons is doorgegeven, vraagt Crew Department /UNA van te voren om de volgende persoonsgegevens door te geven:

– Voor- en achternaam;

– Geboortedatum;

– Geboorteplaats;

– Nationaliteit;

Zodra je aankomt bij de locatie wordt aan jou gevraagd een identiteitsbewijs te laten zien en aan de hand met de eerder aan Crew Department / UNA verstrekte gegevens wordt gecontroleerd of dit overeenkomt met jouw identiteitsbewijs.

De verwerking van voornoemde gegevens is noodzakelijk om de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers te waarborgen en is aan te merken als een gerechtvaardigd belang. Wij verzamelen hiertoe niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de bewerking.

Wat gebeurt er vervolgens met de persoonsgegevens die wij hebben verzameld? Ter voorkoming dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot jouw persoonsgegevens, hebben wij daartoe passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De genomen maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De verzamelde gegevens worden voorts niet langer bewaard dan noodzakelijk. Dat betekent dat jouw persoonsgegevens worden vernietigd 1,5 jaar na het laatste event waarbij je in UNA geaccrediteerd bent.

Klopt er iets niet of wil je jouw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op. Verzoeken en/of vragen op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens kunnen per e-mail gestuurd worden naar: info@crewdepartment.nl

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Crew Department behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van Crew Department te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.